Jesličky a miniškolka Betynka

betynkajsou zařízení rodinného typu s celoročním provozem, která na profesionální úrovni poskytuje celodenní péči a občasné hlídání dětí od narození  do 5 let věku, včetně individuální komplexní ošetřovatelské péče o nemocné dítě v domácím prostředí. Naší  filozofií je šťastné, usměvavé dítě a spokojení rodiče. V harmonickém, rodinném prostředí zajistíme všestranný rozvoj Vašich dětí.

U batolat rozvíjíme hygienické a stravovací návyky. Procvičujeme hrubou a jemnou motoriku, nácvik chůze. Formou hry průběžně, denně provádíme logopedickou prevenci a tím podporujeme správný rozvoj řeči, slovní zásobu a smyslové vnímání.

U všech dětí klademe důraz na  rozvoj osobnosti, akceptujeme výchovné požadavky vycházející z rodinného a kulturního prostředí dítěte.

více o jesličkách Betynka >>

Aktuální dění

Besídka ke Dni matek

Ve čtvrtek 28.4. si pro Vás milé maminky naše děti a vychovatelky připravily krásné překvapení. Vystoupení dětí začíná v 16:15 hod. a následují tvořivé dílny.

Více informací >>

Divadélko „Malé-Bo“

V úterý 26.3. v 11:30 na pobočce v Řečkovicích je pro děti připravena pohádka „O myšce a krtečkovi“. Srdečně zveme všechny naše děti, představení je přizpůsobeno i pro naše nejmenší. Cena je 60,- Kč/ dítě.

Více informací >>

Den bezpečnosti

Ve středu 3.2. v jesličkách v Řečkovicích proběhne „den bezpečnosti“. Budeme si s dětmi povídat o pravidlech chování ve třídě, zaměříme se na prevenci úrazů a ve skupinkách půjdeme na vycházku do okolní přírody. Po cestě budeme s dětmi nacvičovat chůzi po přechodu, barvy světel na semaforu a pravidlo STOP. Srdečně zveme všechny naše děti.

Více informací >>

Termíny vyšetření zraku v jesličkách

Vyšetření zraku ve školce v Řečkovicích proběhne 11.2.2016 v době od 8:30, ve školce na Mášové 22.2.2016 v době od 9:00. Prosíme rodiče z obou poboček, aby se závazně nahlásili do konce ledna, podepsali u vychovatelky přihlášku a uhradili poplatek 150 Kč. V případě že se Vám daný termín nevyhovuje, můžete využít druhého termínu v […]

Více informací >>

Preventivní vyšetření zraku

Na obou pobočkách jesliček mohou rodiče svému dítěti nechat vyšetřit zrak bezbolestnou a bezpečnou metodou, která odhalí skryté vrozené vady. Informační letáčky obdrží rodiče prostřednictvím vychovatelek v průběhu prvních dvou lednových týdnů. Do konce měsíce prosíme o sdělení, zda budete mít o toto vyšetření zájem, aby bylo možné stanovit termín.

Více informací >>

všechny novinky >>