Jesličky a miniškolka Betynka

betynkajsou zařízení rodinného typu s celoročním provozem, která na profesionální úrovni poskytuje celodenní péči a občasné hlídání dětí od narození  do 5 let věku, včetně individuální komplexní ošetřovatelské péče o nemocné dítě v domácím prostředí. Naší  filozofií je šťastné, usměvavé dítě a spokojení rodiče. V harmonickém, rodinném prostředí zajistíme všestranný rozvoj Vašich dětí.

U batolat rozvíjíme hygienické a stravovací návyky. Procvičujeme hrubou a jemnou motoriku, nácvik chůze. Formou hry průběžně, denně provádíme logopedickou prevenci a tím podporujeme správný rozvoj řeči, slovní zásobu a smyslové vnímání.

U všech dětí klademe důraz na  rozvoj osobnosti, akceptujeme výchovné požadavky vycházející z rodinného a kulturního prostředí dítěte.

více o jesličkách Betynka >>

Aktuální dění

Divadélko – „O bolavém zoubku“

V pondělí 6.6. naše jesličky navštíví dětská zubařka, která dětem hravou formou ukáže, jak si správně čistit zoubky.

Více informací >>

Rozloučení s předškolkáčky

Současně s oslavou Dne dětí proběhne i pasování našich nejstarších dětí na „předškolkáčky“. Každé z dětí obdrží vzpomínkový předmět na dobu strávenou v našich jesličkách.

Více informací >>

Den dětí

Ve středu 1.6. (Řečkovice) a ve čtvrtek 2.6. (Mášova). proběhne na obou pobočkách oslava Dne dětí. Pro děti je připraven bohatý program. Za pěkného počasí si děti budou moci vydovádět na skákacím hradu, v kuličkovém bazénu a vyvrcholením Dne bude dobrodružná cesta za pokladem. Srdečně zveme všechny děti.

Více informací >>

Besídka ke Dni matek

Ve čtvrtek 28.4. si pro Vás milé maminky naše děti a vychovatelky připravily krásné překvapení. Vystoupení dětí začíná v 16:15 hod. a následují tvořivé dílny.

Více informací >>

Divadélko „Malé-Bo“

V úterý 26.3. v 11:30 na pobočce v Řečkovicích je pro děti připravena pohádka „O myšce a krtečkovi“. Srdečně zveme všechny naše děti, představení je přizpůsobeno i pro naše nejmenší. Cena je 60,- Kč/ dítě.

Více informací >>

všechny novinky >>