Ceník služeb Jesliček Betynka

(platný od 1.5.2016 do 31.10.2016)

 

Jednorázová docházka (platí pro pobočku Mášova)

Jedná se o nárazové, občasné hlídání ( návštěva lékaře, služeb, úřadů apod.)

Typ docházky Dítě do 2 let Dítě 2 – 3 roky Dítě starší 3 let
Hodina docházky 95,- Kč 75,- Kč 55,- Kč

 

Hlídání dětí (platí pro pobočku Mášova, Řečkovice)

U této služby se věk dítěte nerozlišuje.
Rodič si hodiny hlídání odčerpává dle aktuální potřeby.

Služba Celková cena Jednotková cena (za hodinu)
1 hodina – okamžité čerpání služby – bez předchozí domluvy 150,- Kč 150,- Kč
4 hodiny (do 5 pracovních dnů od zakoupení) 400,- Kč 100,- Kč
10 hodin (do 10 pracovních dnů od zakoupení) 800,- Kč 80,- Kč
25 hodin (do 20 pracovních dnů od zakoupení) 1.500,- Kč 60,- Kč
Zvýhodněná cena a prodloužená doba čerpání
40 hodin (platnost 45 pracovních dní od zakoupení)
2.000,- Kč 50,- Kč

 

Školné pro celodenní docházku dětí (platí pro pobočku Řečkovice)

1 den/ týden…………………………….800,- Kč
2 dny/týden……………………………1.600,-Kč
3 dny/týden……………………………2.400,-Kč
4 dny/týden……………………………3.200,-Kč
5 dnů/týden……………………………4.000,-Kč

Co je v ceně školného?

V ceně školného je úrazové pojištění dětí, procvičování druhého jazyka v případě bilingválního rodinného prostředí formou individuální hry, logo hrátky. Ze školného jsou dále hrazeny pomůcky pro výtvarnou činnost, spotřební materiál, drobné vzpomínkové předměty a občerstvení zakoupené na oslavu narozenin dětí, Mikulášskou besídku, vánoční besídku, Den dětí, velikonoční tvoření s rodiči, slavnostní rozloučení s dětmi před nástupem do „velké“ školky  apod.

Vracení školného v době nemoci dítěte a plánované rodinné dovolené je řešen samostatně v provozním a domácím řádu jeslí ( v případě docházky v denním, celodenním režimu). Způsob úhrady školného je uveden v provozním a domácím řádu jeslí.

Cenově zvýhodněné balíčky hlídání se hradí hotově v jesličkách, k rukám vychovatelky, oproti příjmovému dokladu. Rodič obdrží permanentku s vyznačeným počtem vstupů a dobou platnosti, která je pevně stanovena platným ceníkem. Dny pobytu dítěte v zařízení si rodič řídí sám, dle aktuální potřeby. Nahlásit docházku může nejpozději do 12.00 hod. na následující pracovní den ( z provozních důvodů – personální obsazenost, volné místo ve skupině dětí, objednání stravy).

Stravné (2x svačina,oběd a pitný režim) ve výši 51,-/den je služba hrazená mimo částku školného. Strava je speciálně připravována externě v jídelně Kocourek.

U dětí mladších 2 let je možná individuální domluva stravy.

Všechny  ceny školného jsou uvedené bez 21 % DPH, zařízení je plátcem daně.