Kroužky

Jesličky Betynka mají program a aktivity uspořádány dle harmonogramu, jehož cílem je co nejplynulejší přechod dětí do mateřských škol, a proto jsme do programu zakomponovaly právě ty činnosti, se kterými se děti budou později v mateřské škole potýkat (adaptace na prostředí, pravidla třídy, chování děti k ostatním dětem, samostatnost v oblékání, chůze ve dvojicích na vycházce,….).

Samotný plán je vytvořen jako dvoustupňový, přičemž první ze stupňů je zaměřen na vyšší cíle, jako je komunikace, adaptace dětí na prostředí a tety, návyky dobrého chování atd. Druhý ze stupňů popisuje oblasti, jež využíváme v běžném životě, například jde o jídlo, lidské tělo, barvy, čísla, zvířata domácí/cizí atd.

Jak vyšší tak i nižší cíle jsou zařazeny vždy v určitém časovém rozmezí, kdy se jim více věnujeme a snažíme se všechny ostatní činnosti k těmto cílům směřovat. V průběhu roku je pak dále procvičujeme, ale již s menší intenzitou.

Vzhledem ke skutečnosti, že v jesličkách máme různé věkové kategorie, je vždy v programu uvedena činnost jak pro děti starší, tak pro děti mladší.

Konkrétní úsek plánu, na který se v danou chvíli zaměřujeme, je vždy vyvěšen v šatně zařízení a na webových stránkách.. Pokud má rodič zájem o celý náš plán, rádi mu jej v jesličkách na požádání ukážeme.

V jesličkách v Brně Líšni jsou cíle výchovně vzdělávacího programu naplňovány v rámcí celodenní celotýdenní docházky, v pobočce v centru Brna pak v rámci adaptačního programu.

Adaptační program je určen především rodičům a dětem, které budou v dohledné době nastupovat do mateřské školy. Vychovatelky jesliček svoje výchovné působení zaměří tím směrem, ve kterém dítě potřebuje osamostatnit,  zdokonalit sebeobsluhu ve stravování, hygieně, převlékání. Klidným a pozvolným způsobem začlení dítě do malého kolektivu vrstevníků a naučí ho komunikaci a vzájemnému respektu. Adaptační program jesliček Betynka „kopíruje“ časový harmonogram mateřské školy, aby děti navykly pravidelnému střídání činností. Denní náplň je obohacena o kroužky obvyklé a běžné v mateřské škole.

Adaptační program probíhá v pobočce v centru Brna denně, záleží pouze na rodiči, kdy a jak často k nám dítě přivede. Děti se schází v době od 8.00 do 9.00 hod., samotný program pak trvá od 9.00 do 12.00 hod.  Po obědě pak odchází v době od 12.00 do 13.00 hod. domů.

Logo hrátky

Součástí našich aktivit je také logopedický „kroužek“, kde si děti hravou formou trénují ohebnost jazýčku, provádí dechová cvičení a procvičují vyslovování různých hlásek, slov a slovních spojení. Prostřednictvím různých aktivit (říkanek, písniček, pohybových her, tanečků,…) dochází k rozvoji dětí i v dalších oblastech důležitých pro jejich vývoj např. rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, motoriky (hrubé, jemné, mluvních orgánů), slovní zásoby a rytmického cítění. Také s dětmi trénujeme uvolňovací cviky pro správné držení tužky a grafomotorická cvičení. Cílem našeho kroužku je především logopedická prevence. Logopedické hrátky vede speciální pedagožka Bc. Petra Klašková.

 Minikroužek angličtiny

Je určen dětem starším 3 let, probíhá 2x týdně formou hry v rámci dopoledního zaměstnání, menší děti s druhou vychovatelkou procvičují říkadla a básničky v českém jazyce. Kroužek vede vychovatelka se znalostí anglického jazyka zakončeného státní zkouškou nebo semestrální zkouškou na VŠ a s pedagogickým vzděláním.

 Canisterapie s Klárkou a Jessem

Přátelství a lásce ke zvířatům Vaše děti naučí dvouletý „čivavák“ Jess a jeho „panička“ Klára Hubená, mladá slečna – psovod. Do jesliček budou za dětmi docházet pravidelně tak, aby je poznaly postupně všechny děti. Odkaz na canisterapeutickou organizaci: http://www.canisterapie.mendelu.cz/cz

Pobyt dětí v solné jeskyni na ulici Holzova v Brně

Zajišťujeme v období od října do konce dubna, minimálně 1 – 2 x do měsíce tak, aby se postupně prostřídaly všechny děti z pobočky jesliček v Brně Líšni.