Vzdělávací program

Jesličky Betynka mají program a aktivity uspořádány dle harmonogramu, jehož cílem je co nejplynulejší přechod dětí do mateřských škol, a proto jsme do programu zakomponovaly právě ty činnosti, se kterými se děti budou později v mateřské škole potýkat (adaptace na prostředí, pravidla třídy, chování děti k ostatním dětem, samostatnost v oblékání, chůze ve dvojicích na vycházce,….).

Samotný plán je vytvořen jako dvoustupňový, přičemž první ze stupňů je zaměřen na vyšší cíle, jako je komunikace, adaptace dětí na prostředí a tety, návyky dobrého chování atd. Druhý ze stupňů popisuje oblasti, jež využíváme v běžném životě, například jde o jídlo, lidské tělo, barvy, čísla, zvířata domácí/cizí atd.

Jak vyšší tak i nižší cíle jsou zařazeny vždy v určitém časovém rozmezí, kdy se jim více věnujeme a snažíme se všechny ostatní činnosti k těmto cílům směřovat. V průběhu roku je pak dále procvičujeme, ale již s menší intenzitou.

Vzhledem ke skutečnosti, že v jesličkách máme různé věkové kategorie, je vždy v programu uvedena činnost jak pro děti starší, tak pro děti mladší.

Konkrétní úsek plánu, na který se v danou chvíli zaměřujeme, je vždy vyvěšen v šatně zařízení a na webových stránkách.. Pokud má rodič zájem o celý náš plán, rádi mu jej v jesličkách na požádání ukážeme.

Adaptační program je určen především rodičům a dětem, které budou v dohledné době nastupovat do mateřské školy. Vychovatelky jesliček svoje výchovné působení zaměří tím směrem, ve kterém dítě potřebuje osamostatnit,  zdokonalit sebeobsluhu ve stravování, hygieně, převlékání. Klidným a pozvolným způsobem začlení dítě do malého kolektivu vrstevníků a naučí ho komunikaci a vzájemnému respektu. Adaptační program jesliček Betynka „kopíruje“ časový harmonogram mateřské školy, aby děti navykly pravidelnému střídání činností.

Logo hrátky

Součástí našich aktivit je také logopedický „kroužek“, kde si děti hravou formou trénují ohebnost jazýčku, provádí dechová cvičení a procvičují vyslovování různých hlásek, slov a slovních spojení. Prostřednictvím různých aktivit (říkanek, písniček, pohybových her, tanečků,…) dochází k rozvoji dětí i v dalších oblastech důležitých pro jejich vývoj např. rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, motoriky (hrubé, jemné, mluvních orgánů), slovní zásoby a rytmického cítění. Také s dětmi trénujeme uvolňovací cviky pro správné držení tužky a grafomotorická cvičení.