Jesličky a miniškolka Betynka

jsou zařízení rodinného typu s nepřetržitým provozem, která na profesionální úrovni poskytuje celodenní péči a občasné hlídání dětí od 6 měsíců do 5 let věku, včetně individuální komplexní oetřovatelské péče o nemocné dítě v domácím prostředí.

Naší filozofií je šťastné, usměvavé dítě a spokojení rodiče. V harmonickém, rodinném prostředí zajistíme všestranný rozvoj Vašich dětí.

U batolat rozvíjíme hygienické a stravovací návyky. Procvičujeme hrubou a jemnou motoriku, nácvik chůze. Formou hry průběžně, denně provádíme logopedickou prevenci a tím podporujeme správný rozvoj řeči, slovní zásobu a smyslové vnímání.

S dětmi mladšího předškolního věku pracujeme, hrajeme a učíme se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro MŠ.

U všech dětí klademe důraz na rozvoj osobnosti, akceptujeme výchovné požadavky vycházející z rodinného a kulturního prostředí dítěte.

Provoz jeslí a miniškolky je celoroční, včetně státem stanovených prázdnin, v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hod. Dle aktuálních potřeb rodičů zajistíme péči o děti i nad rámec hlavní provozní doby. O děti se v malém rodinném kolektivu 8 – 9 dětí starají zdravotní sestry a učitelky MŠ. Jedna vychovatelka má na starosti maximálně 3 – 4 děti.

 Co nabízíme navíc? V čem jsme jedineční? Proč zvolit právě nás?

Vysoký standart služeb….

  • Provozujeme dvě zařízení rodinného typu, jedno v centru města a druhé v městské části Líšeň. Jsou zcela srovnatelná vybavením, personálním obsazením a programem. Garantujeme stoprocentní prostupnost a návaznost výchovně – vzdělávacího programu. Rodič může docházku dle aktuální potřeby kombinovat.
  • Personál je dostatečně jazykově vybaven (anglický, německý, ruský jazyk) – přijímáme děti z bilingválního rodinného prostředí a formou hry s nimi mateřský jazyk rodičů procvičíme. Máme praktické zkušenosti v komunikaci s dětmi z frankofonního prostředí, prostředí severských států a států bývalé ruské federace.
  • Umíme se postarat i o nejmenší děti, o kojence starší 6 měsíců, o tyto děti se postarají dětská sestra a porodní asistentka. Máme vybavení a hračky od renomovaných výrobců splňující přísná pravidla ČOI vztahující se na materiály použité v péči o děti mladší tří let.

Kvalitu…..

Splňujeme všechna státem požadovaná zákonná opatření z hlediska hygieny, bezpečnosti a požární ochrany vztahující se k provozu zařízení poskytujících péči dětem mladší tří let v denním režimu. Všichni zaměstnanci byli proškoleni PO a BOZP, hygienickým minimem a absolvovali certifikovaný kurz první pomoci. Prostory a dětské hřiště jeslí a miniškolky jsou nově zrekonstruovány, vybaveny atestovaným a bezpečným nábytkem určeným dětem této věkové kategorie a k dispozici jsou nezávadné hračky, výtvarné a jiné rozvíjející pomůcky.

 Profesionalitu…

Prověřenou řadou spokojených rodičů, kontaktujte nás a sami vyzkoušejte.