Jesličky a miniškolka Betynka

jsou zařízení rodinného typu, která na profesionální úrovni poskytuje občasné nepravidelné hlídání dětí od 1 rok do 3 let věku.

Naší filozofií je šťastné, usměvavé dítě a spokojení rodiče. V harmonickém, rodinném prostředí zajistíme všestranný rozvoj Vašich dětí.

U batolat rozvíjíme hygienické a stravovací návyky. Procvičujeme hrubou a jemnou motoriku, nácvik chůze. Formou hry průběžně, denně provádíme logopedickou prevenci a tím podporujeme správný rozvoj řeči, slovní zásobu a smyslové vnímání.

U všech dětí klademe důraz na rozvoj osobnosti, akceptujeme výchovné požadavky vycházející z rodinného a kulturního prostředí dítěte.

Provoz jeslí a miniškolky je celoroční, včetně státem stanovených prázdnin, v pracovní dny od 7.00 do 18 hod.